Natura 2000

Natura 2000 predstavlja područje ekološke mreže Europske unije u koju su uvrštena područja značajna za ptice, njihova staništa i područja očuvanja značajna za ostale divlje vrste i stanišne tipove od interesa za Europsku uniju.

Zbog očuvanja ciljanih životinjskih i biljnih vrsta, te kopnenih staništa, čitavi kopneni prostor Viškog arhipelaga uvršten je u ekološku mrežu Natura 2000 što se odnosi na ukupno 7 područja.

S ukupno 9 područja, podmorski pojas Visa i svih pripadajućih otoka, otočića i hridi dio je ekološke mreže Natura 2000 s ciljem očuvanja morskih staništa i ciljane strogo zaštićene vrste dobrog dupina (Tursiops truncatus).
natura-2000.jpg

NOVOSTI!

Mostly cloudy

17°C

Komiža

Humidity: 91%
Wind: E at 11.27 km/h
Thursday 14°C / 23°C Mostly sunny
Friday 20°C / 23°C Mostly sunny
Saturday 20°C / 23°C Partly cloudy